Visio nariše diagram razgradnje dogodkov

Visio Draws Event Decomposition DiagramMetoda uporabe Visio2010 za ustvarjanje diagrama razgradnje dogodkov je skladna z metodo gradnje diagrama funkcionalne razgradnje.

Kliknite Visio2010 za ustvarjanje diagrama funkcionalne razgradnje

Zakaj zgraditi diagram razčlenitve dogodkov

Funkcije v diagramu funkcionalne razgradnje so sorazmerno velike abstraktne funkcije in funkcija je pogosto sestavljena iz več dogodkov, zato moramo dodati nekaj obdelave dogodkov, da izboljšamo funkcijo. To je tudi oris za kasnejše risanje podrobnih diagramov dogodkov in osnovnih diagramov.Naslednja slika je diagram primerov nakupovalnega podsistemaPravzaprav je zelo enostavno ustvariti diagram razčlenitve dogodkov, ki v bistvu zapiše funkcije v primeru uporabe.Rdeče polje je diagram razčlenitve dogodkov in Diagram funkcionalne razčlenitve Razlika je pravzaprav v nadaljnjem izboljšanju funkcij in oblikovanju orisa za nadaljnji diagram dogodkov.

Ta članek je povzet iz bloga Chen Haha Blog Garden, izvirna povezava je http://www.cnblogs.com/kissazi2/archive/2012/06/10/2544086.html Če želite ponatis, se obrnite na prvotnega avtorja sam
kissazi2