tf.div

Tf DivOperator delitve Pythona z uporabo semantike 2 x / y delilnih elementov. (Zastarelo)

tf.div( x, y, name=None )

Opozorilo: uporaba te funkcije ni priporočljiva. V prihodnji izdaji bo odstranjen. Posodobitev: operater ne podpira ali tf.math.divide. Opomba: Python 3 se po možnosti uporablja za sledenje operaterju tenzorskega deljenja operaterja semantike ali tf.divide. Poleg te funkcije x in y Python 2 uveljavlja semantiko. To pomeni, da če sta x in y celo število, je rezultat celo število. To je v nasprotju s Pythonom 3, pri čemer se uporablja Python 3 / oddelek vedno plava, // vedno se uporablja celoštevilčna oddelek.parameter:  • x: molekula tenzorja realnega števila.
  • y: imenovalec tenzorja realnega števila.
  • ime: ime operacije (neobvezno).

vrnjena vrednost:  • x / y vrne količnik x in y.