Matplotlib.pyplot.matshow () funkcija

Matplotlib Pyplot Matshow FunctionTo je funkcija, ki v sliko nariše matriko ali matriko.

Primer: Za risanje matrike uporabite funkcijo matshow (). Vrednosti, posredovane v tej funkciji, so različne, barve risb pa drugačne.Postopek je naslednji:import matplotlib.pylab as plt import numpy as np def samplemat(dims): aa = np.zeros(dims) for i in range(min(dims)): aa[i, i] = i return aa dimlist = [(12, 12)] for d in dimlist: plt.matshow(samplemat(d)) plt.show()

rezultat operacije:
slike
Če želite narisati več slik hkrati, lahko spremenite parametre, posredovane matshow (), na primer spremenite zgornji dimlist = [(12, 12)] v dimlist = [(12, 12), (18,22) ]
dobi rezultat, kot sledi:
slike
slike