Sinhronizacija Gradle ni uspela: ni bilo mogoče PRIDOBITI 'https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/g

Gradle Sync Failed Could Not GethttpsSinhronizacija Gradle ni uspela: ni bilo mogoče PRIDOBITI https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/build/gradle/3.2.0/gradle-3.2.0.pom ’. Prejeta koda stanja 400 s strežnika: Bad Request Consult IDE log for more details (Help | Show Log) (25 s 567 ms)

Ko sem se prvič naučil Android Studio, sem ugotovil, da gradle-3.2.0.pom ni bilo mogoče naložiti. Ugotovil sem, da je po iskanju po spletu nemogoče prevrniti steno ali pa je to dobro za Alija.
Rešitev:
bo v datoteki build.gradle
`buildscript {

repositories { google() jcenter() }

} `
spremenjeno vbuildscript { repositories { google() jcenter() maven { url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/' } } }

In počistite polje Disable embedded Maven repository
nato preverite Enable embedded Maven repository
slike
Referenca članka in podrobna metoda
sklic
Podrobna metoda