Napaka: ValueError: samo 2 argumenta brez ključnih besed sta sprejeli rešitev

Error Valueerror Only 2 Non Keyword Arguments Accepted SolutionKo sta napaka sprejela samo dva argumenta brez ključne besede: pri ValueError pride do kodiranja pythona
Pregled matrike v oklepajih je končan, naletel sem na naslednjo napako:
slike
kodni deli:
slike
razlog ni obkrožen del v oklepaju, oklepaji naj bodo postavljeni desno od zadnjega! ! !
povzetek kodiranja majhnih napak! ! !